Tuyển tập bộ từ vựng IELTS Writing Task 1

Tuyển tập bộ từ vựng IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu đơn giản hơn so với Task 2 nhưng đừng chủ quan bạn nhé. Để ghi điểm trọn vẹn Task 1 đòi hỏi bạn cần nắm thật chắc về từng dạng bài, cách làm bài, cũng như phải “nằm lòng” bộ từ vựng. Bài viết này, IELTS COMPLETE đã tổng hợp bộ từ vựng IELTS Writing Task 1 quan trọng để bạn tham khảo. Bạn có thể lưu về để học dần và áp dụng trong bài thi thực tế nhé.

1. Từ vựng dạng bài miêu tả biểu đồ Task 1

Miêu tả xu hướng thay đổi

 • Increase: tăng lên, tăng thêm
 • Decrease: giảm đi, giảm xuống
 • Rise: tăng, tăng trưởng
 • Fall: giảm, suy giảm
 • Peak: đạt đỉnh, đỉnh điểm
 • Reach a high/low point: đạt đến điểm cao/thấp nhất
 • Fluctuate: dao động, biến đổi
 • Remain stable: duy trì ổn định
 • Plateau: bền định, đạt đến trạng thái ổn định
 • Slight/moderate/substantial increase/decrease: tăng/giảm nhẹ/nhẹ nhàng/mạnh

Ngoài ra, bạn cần phải sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phù hợp để mô tả xu hướng thay đổi, ví dụ như:

 • The figure/percentage/number rose/increased by…: con số/ tỷ lệ/ số liệu tăng lên bởi…
 • There was a sharp/gradual/slight/moderate decline/fall in…: có sự suy giảm/ giảm dần/ giảm nhẹ/ giảm mạnh trong…
 • The trend/pattern was upward/downward/stable: xu hướng/ mô hình là tăng/giảm ổn định.

Miêu tả tốc độ thay đổi

 • Rapid: nhanh chóng, đột ngột
 • Steep: dốc, thẳng đứng, đứng đầu
 • Dramatic: đầy ấn tượng, đột phá
 • Substantial: đáng kể, lớn
 • Gradual: từ từ, chậm, dần dần

Ví dụ:

 • The number of visitors to the museum increased rapidly from 100,000 in 2010 to 500,000 in 2015.
 • The price of oil fell steeply from $100 per barrel in 2014 to $30 per barrel in 2016.
 • There was a dramatic increase in the number of people using smartphones in the past decade.
 • The company reported a substantial rise in profits this year compared to the previous year.

2. Từ vựng dạng bài miêu tả bản đồ (Map)

Miêu tả sự xuất hiện

 • Appear: xuất hiện, hiển thị
 • Emerge: nổi lên, hiện ra
 • Develop: phát triển, mọc lên
 • Spring up: nảy lên, mọc lên đột ngột
 • Arise: xuất hiện, nảy sinh

Ví dụ:

 • A new residential area has appeared on the outskirts of the city.
 • Several new businesses have emerged in the downtown area in recent years.
 • The city has developed a new park system that includes hiking trails and picnic areas.
 • A number of new high-rise buildings have sprung up in the financial district.
 • New opportunities for tourism have arisen due to the construction of a new airport.

Miêu tả sự biến mất

 • Disappear: biến mất, mất tích
 • Vanish: biến mất, tan biến
 • Demolish: phá hủy, đập bỏ
 • Remove: loại bỏ, xóa bỏ
 • Eradicate: tiêu diệt, xoá sạch

Ví dụ:

 • The small village that once existed in this area has disappeared over time, and now there are only a few ruins remaining.
 • The old stadium was removed to make room for a new shopping center, which has now become a popular attraction in the city.
 • The large forest that once covered this area has been eradicated due to deforestation and urbanization, and now there are only a few scattered trees left.

Miêu tả phương hướng

 • North: phía Bắc
 • South: phía Nam
 • East: phía Đông
 • West: phía Tây
 • Northeast: phía Đông Bắc
 • Northwest: phía Tây Bắc
 • Southeast: phía Đông Nam
 • Southwest: phía Tây Nam
 • Above: phía trên
 • Below: phía dưới

Ví dụ:

 • The main entrance to the university is located on the west side of the campus.
 • The river runs from north to south, dividing the city into two parts.
 • The shopping mall is located in the southeast corner of the intersection.

3. Từ vựng dạng bài miêu tả quy trình (Process)

Miêu tả các bước trong quy trình

 • Firstly/First: Đầu tiên
 • Next: Tiếp theo
 • Then: Sau đó
 • After that: Sau đó
 • Subsequently: Kế tiếp
 • Finally/Last: Cuối cùng
 • In the beginning: Ở đầu
 • At the end: Ở cuối
 • At this stage: Ở giai đoạn này
 • In the next step: Trong bước tiếp theo

Ví dụ:

 • Firstly, the dough is prepared by mixing flour, water, and yeast.
 • Next, the dough is kneaded and left to rise for an hour.
 • Then, it is shaped into loaves and baked in the oven for 30 minutes.
 • At this stage, the software is tested for bugs and glitches.
 • In the next step, the issues that are identified are fixed by the developers.
 • Finally, the software is released to the public for use.

Miêu tả chu kỳ hoặc sự lặp lại

 • Continues indefinitely: Tiếp tục vô thời hạn
 • The cycle then repeats itself: Chu trình đang lặp lại

Ví dụ: 

 • Repeat this cycle slowly, gradually increasing the pace as you flex your spine backward and forwards.
 • Such speed could not continueindefinitely without triggering side effects, but higherinflation.

Từ vựng dành cho Writing Task 1 vô cùng phong phú và được chia thành nhiều nhóm. Để làm tốt bài thi này, bạn cần liệt kê và hệ thống từ vựng một cách đầy đủ. Tham khảo thêm một số bài mẫu Writing Task 1, ghi chép lại và luyện tập thường xuyên để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi thực tế bạn nhé.

——————–

IELTS COMPLETE
? https://ieltscomplete.com
?185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
☎️ 0961.764.299
? efisenglish@gmail.com
? Fanpage IELTS: IELTS Complete
? Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
? Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE: Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
? Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo