Thì tương lai đơn trong tiếng anh | Simple Future

thì tương lai đơn simple future ngữ pháp ielts

Làm thế nào sử dụng thì tương lai đơn đúng cách trong bài thi IELTS? Các dạng của thì tương lai đơn? Cùng tìm hiểu ngay sau đây:

Cách sử dụng thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn đề cập đến một thời gian muộn hơn bây giờ. Nó được sử dụng để thể hiện sự thật hoặc những điều mà chúng ta không thể kiểm soát. Trong trường hợp này, không có “thái độ”. Thì simple future này được sử dụng theo những cách sau:

Để thể hiện tương lai như một sự thật.

Ví dụ:

 • It will be Rakshabandhan next week.
 • The results will be declared in an hour.
 • I will be achieved success on my own terms.

Để thể hiện những điều chúng ta tin rằng sẽ xảy ra

Ví dụ:

 • I think India will win the match.
 • In my opinion, the youth will surely fight back terrorism.
 • I am sure I can do it and I will.

Với I hoặc We, để thể hiện một quyết định ngay lập tức.

Ví dụ:

 • I will pay the bill.
 • We will be heading to north now.
 • I will be coming.

Dạng going to (be going to + base of the verb) được sử dụng khi chúng ta đã quyết định làm điều gì đó trước khi nói về nó.

Ví dụ:

 • I am going to resign this job very soon.
 • I am going to buy a new car.
 • I am going to get that pen.

YouTube video

 

Thì tương lai đơn còn dùng để:

Dạng GOING TO thường cũng được sử dụng để mô tả một cái gì đó mà chúng ta nghĩ là chắc chắn hoặc nhất định xảy ra.

Ví dụ:

 • It is going to happen.
 • They are going to come.
 • She is going to have a baby.

Được sử dụng để bày tỏ sự sẵn sàng làm điều gì đó.

Ví dụ:

 • I will help you.
 • He will carry the bag for you.

Được sử dụng với SHALL để đưa ra một đề nghị.

Ví dụ:

 • Shall I help you?
 • Shall I open the window?

Được sử dụng với WILL để đưa ra một yêu cầu

Ví dụ:

 • You will do as I say
 • You will be coming tomorrow.

Được sử dụng với WILL để đưa ra lời mời

Ví dụ:

 • Will you come to the party?
 • Will you be able to come to the park?

LƯU Ý- Trong tiếng Anh hiện đại, WILL được ưu tiên hơn SHALL. Shall chủ yếu được sử dụng với I và WE để đưa ra đề nghị hoặc đề xuất, hoặc để yêu cầu lời khuyên. Với những người khác (YOU, SHE, HE, THEY) sẽ chỉ được sử dụng trong các tình huống văn học hoặc thơ ca.

Các dạng của thì Simple Future 

1, Dạng khẳng định

Công thức cho thì tương lai đơn là will + [dạng gốc của động từ].

Ví dụ:

 • I will learn a new language.
 • Jen will read that book.
 • My brothers will sleep till noon if no one wakes them up.
 • You will see what I mean.

Không quan trọng nếu chủ ngữ là số ít hay số nhiều; công thức cho thì tương lai đơn không thay đổi. Nhưng có một cách khác để cho thấy điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai và cấu trúc này thường dùng trong IELTS Speaking. Nó tuân theo công thức [am / is / are] + going to + [động từ dạng gốc].

Ví dụ:

 • I am going to learn a new language.
 • Jen is going to read that book.
 • My brothers are going to sleep till noon if no one wakes them up.
 • You are going to see what I mean.

2, Dạng phủ định

Công thức của thì tương lai đơn ở dạng phủ định là: will + not + [động từ dạng gốc]

Ví dụ:

 • Jen will not quit before she reaches her goal.
 • Make sure you arrive on time tomorrow because the bus will not wait for you.
 • He will not say anything bad about his boss.
 • I will not finish my homework in time for class.

Đối với dạng GOING TO thì tuân theo quy tắc: [am/is/are] + not + going to + [động từ dạng gốc].

Ví dụ:

 • Jen is not going to quit before she reaches her goal.
 • Make sure you arrive on time tomorrow because the bus is not going to wait for you.
 • He is not going to say anything bad about his boss.
 • I am not going to finish my homework in time for class.

3, Dạng câu hỏi

Cấu trúc thì tương lai đơn dạng nghi vấn là: will + [subject] + [động từ dạng gốc]

Ví dụ:

 • Will Jen finish War and Peace over the summer?
 • Will I have the discipline to study Spanish every day?
 • What will you buy with the money you found?

Khi dùng với GOING TO thì tuân theo quy tắc: [am/is/are] + [subject] +going to + [động từ dạng gốc].

Ví dụ:

 • Is Jen going to finish War and Peace over the summer?
 • Am I going to have the discipline to study Spanish every day?
 • What are you going to buy with the money you found?

Thì tương lai đơn trong tiếng anh | Simple Future

YouTube video

 

Nếu bạn quan tâm đến khóa học luyện thi IELTS Complete, thì nhắn ngay cho tụi mình nhé!
————————————————————————————–
IELTS COMPLETE
? https://ieltscomplete.com
?   185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
☎️ 0961.764.299
? efisenglish@gmail.com
? Fanpage IELTS: IELTS Complete
? Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
? Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE:
Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
? Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Có thể bạn quan tâm:

Download Complete IELTS pdf

Bí quyết luyện thi IELTS

Cấu trúc ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS 7.0+

Contact Me on Zalo