Rút gọn mệnh đề quan hệ được áp dụng trong IELTS Writing Task 2

Mệnh đề quan hệ là gì?

Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ đứng sau danh từ/đại từ và bổ nghĩa cho danh từ/đại từ đó bằng cách sử dụng các đại từ hoặc trạng từ quan hệ.

Ví dụ:

“The dress which I bought at the supermarket yesterday is really expensive” 

Mệnh đề phụ “which I bought at the supermarket yesterday” được gọi là mệnh đề quan hệ, được nối với mệnh đề chính bằng trạng từ quan hệ “which”.

Mệnh đề này đứng sau và bổ sung ý nghĩa cho danh từ “the dress”, để người nghe biết đang nhắc đến “the dress” nào.

Rút gọn mệnh đề quan hệ

Việc ứng dụng mệnh đề quan hệ vào IELTS Writing Task 2 giúp bạn ghi điểm ở phần tiêu chí “Grammar range and accuracy” vì điều này cho thấy khả năng sử dụng các câu phức.

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, những mệnh đề quan hệ này có thể được rút gọn để làm bài viết trở nên tinh gọn và tự nhiên hơn.

Ví dụ: 

Young people who spend too much time playing video games are missing out on important social connection.

Có thể được rút gọn thành:

Young people spending too much time playing video games are missing out on important social connection.

Các trường hợp rút gọn mệnh đề quan hệ

Đại từ quan hệ đóng vai trò là chủ ngữ

mệnh đề quan hệ

Rút gọn mệnh đề bằng cách dùng V-ing

Đối với mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động, các em có thể tinh gọn câu văn của mình bằng cách:

  • Lược bỏ đại từ quan hệ
  • Chuyển động từ chính sang dạng V-ing ( nếu chưa ở dạng V-ing)
  • Nếu động từ chính là “to be” thì lược bỏ dạng rút gọn “being”

Ví dụ:

The man who is talking with Marry is my English teacher.

⇒ The man talking with Marry is my English teacher.

Young people who spend time participating in extracurricular activities and social work will learn many useful soft skills for future work.

 Young people spending time participating in extracurricular activities and social work will learn many useful soft skills for future work.

The woman who was responsible for answering the phone has just been transferred to another department.

 The woman being in charge of this department has just been transferred to another department.

Lưu ý:

  • Nếu sau động từ to be là một tính từ, các em không làm như cách thông thường mà sử dụng phương pháp đảo ngữ tính từ lên trước danh từ:
  • Nếu sau khi rút gọn động từ “have” thành having, các em có thể đổi “having” thành “with”, còn ngược lại “not having” đổi thành “without”.

Ví dụ:

The teacher who is strict gives us a lot of homework.

⇒ The strict teacher gives us a lot of homework.

Student who have 10 correct sentences in a row will be given a prize.

 Student with 10 correct sentences in a row will be given a prize.

Rút gọn mệnh đề bằng cách dùng V-ed/V3

Trong trường hợp động từ của mệnh đề quan hệ đang ở thể bị động, để rút gọn mệnh đề quan hệ, người học có thể:

  • lược bỏ đại từ quan hệ
  • chuyển động từ chính sang dạng quá khứ phân từ (V-ed/V3)

Ví dụ: 

I like all the songs which were written by Alec Benjamin.

 I like books written by Alec Benjamin.

Rút gọn mệnh đề bằng cách dùng to V

Trong các mệnh đề quan hệ có chứa các từ như only, last, hoặc số thứ tự như first, second, các em có thể rút gọn mệnh đề quan hệ bằng các bước sau:

  • lược bỏ đại từ quan hệ
  • lược bỏ các động từ khuyết thiếu như can, could… (nếu có) và chuyển động từ sang dạng to-V

Ví dụ:

He was the only student who got A+.

⇒ He was the only student to get A+.

Đại từ quan hệ đóng vai trò là tân ngữ

rút gọn mệnh đề quan hệ

Trong trường hợp đại từ quan hệ chỉ đóng vai trò là tân ngữ trong mệnh đề quan hệ, bạn có thể lược bỏ đại từ quan hệ mà câu vẫn đúng về mặt ngữ pháp.

Ví dụ:

I met the girl who you invited to the party yesterday.

 I met the girl you invited to the party yesterday.

Trong ví dụ này, đại từ quan hệ ‘who’ đóng vài trò là tân ngữ cho ‘invited’, do đó, bạn có thể lược bỏ ‘who’ để câu văn tinh gọn hơn.

The knife with which you cut the cake was really sharp.

 The knife you cut the cake with was really sharp.

Trong trường hợp này có giới từ đứng trước đại từ quan hệ, cần đảo giới từ trong câu xuống cuối mệnh đề quan hệ nếu muốn lược bỏ đại từ.

Vậy là vừa rồi bạn đã cùng IELTS COMPLETE tìm hiểu qua cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong  IELTS Writing để bài viết ngắn gọn và xúc tích hơn. Bạn hãy lưu lại và áp dụng vào bài thi nhé!

Chúc các bạn ôn thi IELTS hiệu quả!

————–

IELTS COMPLETE
? https://ieltscomplete.com
?185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
☎️ 0961.764.299
? efisenglish@gmail.com
? Fanpage IELTS: IELTS Complete
? Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
? Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE: Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
? Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo