Những Expressions dùng để đưa ra ý kiến (Opinions) trong IELTS Writing Task 2

Writing IELTS Task 2 thường được đánh giá là một thử thách khó nhằn và cần rất nhiều nỗ lực trong bài thi IELTS.

Trong phần thi này, thí sinh được yêu cầu viết một bài nghị luận theo yêu cầu của đề bài. Tính chất của bài nghị luận đòi hỏi thí sinh phải trình bày, lập luận, đưa quan điểm: đồng tình hay không đồng tình, và phân tích các mặt đối lập của một vấn đề.

Bên cạnh đó, thí sinh cần cung cấp những lập luận hợp lí chứng minh, củng cố cho quan điểm của mình.

5 lưu ý khi sử dụng dấu câu giúp bài viết trở nên mạch lạc

Vì thế, việc diễn đạt và bày tỏ ý kiến sao cho hiệu quả, chính xác đóng vai trò vô cùng quan trọng phần trình bày Writing IELTS Task 2.

Làm cách nào để vừa thể hiện sự mạch lạc trong ngôn từ, tổ chức bài làm khoa học mà vẫn đảm bảo thời gian để triển khai đầy đủ ý tưởng là băn khoăn của rất nhiều bạn.

Với bài viết này, IELTS COMPLETE sẽ chia sẻ cho các bạn những giải pháp hiệu quả để việc trình bày quan điểm trong bài thi Writing IELTS Task 2 một cách tối ưu nhất.

Các bạn có 6 cách cơ bản để biểu đạt ý kiến trong bài:

Dùng để nêu quan điểm Writing IELTS Task 2

In my opinion…Theo ý kiến của tôi…
I strongly opine that…Tôi cực lực phản đối rằng…
My opinion is that …Quan điểm của tôi là…
In my view…Theo quan điểm của tôi…
I believe…Tôi tin rằng…
It seems to me that…Theo tôi thì…
My own view on the matter is…Quan điểm của riêng tôi về vấn đề này là…
To my mind…Theo suy nghĩ của tôi…
It appears that…Có vẻ như…
From my point of viewTheo quan điểm của tôi…
I (strongly/wholeheartedly) agree /disagree that + clause /with + noun phraseTôi hoàn toàn đồng ý /không đồng ý…
I partly agree /disagree with…Tôi đồng ý một phần nào đó với…

Dùng để mở đề (opening)

It is often said that… /Many people claim that…Mọi người thường cho rằng… /Nhiều người cho rằng…
In this day and age… /Nowadays… /These days…Ngày nay…
We live in an age when many of us are…Chúng ta sống trong thời đại mà nhiều người trong số chúng ta…
…is a hotly-debated topic that often divides opinion…là chủ đề gây tranh cãi và có nhiều ý kiến trái chiều…
…is often discussed yet rarely understood… thì thường được thảo luận nhưng ít khi được hiểu
It goes without saying that….is one of the most important issues facing us todayKhông cần phải nói, …… là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt ngày nay

Giới thiệu luận điểm (introducing points)

Firstly, let us take a look at… /To start with,…Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào … /Bắt đầu với …
First of all, it is worth considering…Trước hết, đáng xem xét là…
Secondly,… Thirdly,…Thứ hai,… Thứ ba,…
Furthermore,… /In addition,… /What is more,… /On top of that,…Hơn nữa, … /Ngoài ra,… /Hơn nữa là… /Thêm vào đó…
Another point worth noting is… /Another factor to consider is…Một điểm nữa đáng để chú ý đó là … /Một yếu tố khác cần lưu ý đó là …
Lastly,… /Finally,… /Last but not least…Cuối cùng,… /Cuối cùng… /Cuối cùng nhưng không kém quan trọng…

Trình bày ý tưởng (presenting ideas) và Đưa ví dụ (giving examples)

When it comes to + noun/gerund …Khi nói đến + danh từ/ động từ thêm – ing
In terms of noun/gerund …Về + danh từ/ động từ thêm – ing
With respect to noun/gerund…Đối với + danh từ/ động từ thêm – ing
Not only… but also…Không những… mà còn…
According to experts,…Theo như các chuyên gia,…
Research has found that…Nghiên cứu đã tìm ra rằng …
There are those who argue that…Nhiều người cho rằng …
For instance…/For example…/Such asVí dụ…

Chỉ ra kết quả (expressing result & reason)

As a result, … /As a result of…Kết quả là …
…has led to… / …has resulted in …… đã dẫn đến…
Consequently, … / Therefore,…Do đó, … / Vì vậy, …
Because of … /Due to…Do… /Bởi vì,…
One reason behind this is…Lý do đằng sau điều này là…

Thể hiện sự đối lập (contrasting)

Although/ Even though subject + verb,…Mặc dù + Chủ từ + Động từ…
Despite/ In spite of + noun/gerund,…Mặc dù/ Bất chấp + Danh từ/ động từ thêm – ing
Despite the fact that subject + verb,…Mặc dù thực tế là + Chủ từ + Động từ…
On the one hand…/On the other hand…Một mặt…mặt khác…
However,… /Nevertheless,… /Even so…Tuy nhiên,… /Tuy nhiên,… /Dù sao đi nữa,…

Kết bài (concluding)

To sum up,… /In conclusion,…Tóm lại,… /Kết luận,…
All things considered,…Cân nhắc mọi vấn đề,…
Taking everything into consideration,…Xem xét mọi vấn đề,…
Weighing up both sides of the argument,…Cân nhắc hai mặt của vấn đề,…
The advantages of…outweigh the disadvantages…Những lợi ích của… vượt hơn những bất lợi…

Hãy ứng dụng những cấu trúc IELTS COMPLETE vừa cung cấp vào bài thi để đạt kết quả tốt bạn nhé

Chúc bạn đạt được mục tiêu!

————–

IELTS COMPLETE
? https://ieltscomplete.com
?185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
☎️ 0961.764.299
? efisenglish@gmail.com
? Fanpage IELTS: IELTS Complete
? Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
? Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE: Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
? Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

2 thoughts on “Những Expressions dùng để đưa ra ý kiến (Opinions) trong IELTS Writing Task 2

  1. Rastrear Teléfono Celular says:

    ¿Qué debo hacer si tengo dudas sobre mi pareja, como monitorear el teléfono móvil de la pareja? Con la popularidad de los teléfonos inteligentes, ahora existen formas más convenientes. A través del software de monitoreo de teléfonos móviles, puede tomar fotografías, monitorear, grabar, tomar capturas de pantalla en tiempo real, voz en tiempo real y ver pantallas de teléfonos móviles de forma remota.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo