banner ielts complete 4

Đội ngũ Giảng viên sẽ đồng hành cùng các bạn:

cô hương giang ielts complete

Cô Hương Giang

TOEFL:101; IELTS LISTENING 9.0

Cô Rachel Yến Nguyễn

IELTS 8.5, TOEFL IBT 110

thầy hà ielts complete

Thầy Việt Hà

IELTS LISTENING 8.5

EFIS - cô pham giang

Cô Phạm Giang

IELTS OVERALL 8.0

IELTS 8.5, TOEFL IBT 110

♣ Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore

Cử nhân Khoa học (Chuyên ngành Công Nghệ Sinh Học với Chuyên ngành Công nghệ Nano)

 • Đã đại diện cho NUS tham dự Hội nghị Triển lãm Công nghệ Nano Quốc tế nano tech 2016 tại Tokyo Big Sight, Nhật Bản để tiếp xúc với các nghiên cứu mới nhất trong ngành và tiếp cận ngành côngnghệ nano tiên tiến của Nhật Bản.
 • Hoàn thành Chương trình Thí điểm Nhà Lãnh Đạo Tương lai do Trung tâm NUS dành cho Sinh viên Tốt nghiệp phối hợp với Heidrick Struggles thực hiện để trở thành Nhà lãnh đạo Tương lai được chứng nhận của NUS

♣ Kinh nghiệm làm việc:

 • Giám đốc điều hành Công ty Fvtura (7/2020 – nay)
 • Trưởng phòng nghiên cứu dịch vụ khách hàng tại Guidepoint Global (4/2018 – 6/2020)
 • Nghiên cứu sinh tại NMT Pharmaceuticals (4/2017 – 4/2018)

TOEFL:101; IELTS LISTENING 9.0

♣ Học vấn: Tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế Học viện ngoại giao Việt Nam

GPA: 3.2/4 Excellent

SAT: 2010/2400(2015)

TOEFL: 101/120; TOEFL Speaking :29/30

IELTS:7.5; Listening:9

♣ Kinh nghiệm làm việc:

 • IELTS Ms Hoa (1/2021 – 1/2022)
 • IELTS Tutor (1/2019 – 6/2020)
 • Quản trị nhân sự tại SPARKAMP (5/2017 – 6/2018)
cô giang ielts complete
thầy hà ielts complete

IELTS LISTENING 8.5

♣ Học vấn: Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương Hà Nội

Excellent Bachelor’s Degree in Business English

 • Scholarship Encouraging Study
 • GPA: 3.6/4

♣ Kinh nghiệm làm việc:

 • ENGLISH PRIVATE TUTOR (9/2018 – nay)

– Developed teaching syllabus and prepared related learning materials

– Improved students’ English skills and test scores by firm knowledge, enthusiastic teaching and encouragement

– Provided additional online support for students and feedback for parents

 • Online Translator (3/2021 – 6/2021)

Đội ngũ Giảng viên sẽ đồng hành cùng các bạn:

cô hương giang ielts complete

Cô Hương Giang

TOEFL:101; IELTS LISTENING 9.0

Cô Rachel Yến Nguyễn

IELTS 8.5, TOEFL IBT 110

thầy hà ielts complete

Thầy Việt Hà

IELTS LISTENING 8.5

EFIS - cô pham giang

Cô Phạm Giang

IELTS OVERALL 8.0

IELTS 8.5, TOEFL IBT 110

♣ Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore

Cử nhân Khoa học (Chuyên ngành Công Nghệ Sinh Học với Chuyên ngành Công nghệ Nano)

 • Đã đại diện cho NUS tham dự Hội nghị Triển lãm Công nghệ Nano Quốc tế nano tech 2016 tại Tokyo Big Sight, Nhật Bản để tiếp xúc với các nghiên cứu mới nhất trong ngành và tiếp cận ngành côngnghệ nano tiên tiến của Nhật Bản.
 • Hoàn thành Chương trình Thí điểm Nhà Lãnh Đạo Tương lai do Trung tâm NUS dành cho Sinh viên Tốt nghiệp phối hợp với Heidrick Struggles thực hiện để trở thành Nhà lãnh đạo Tương lai được chứng nhận của NUS

♣ Kinh nghiệm làm việc:

 • Giám đốc điều hành Công ty Fvtura (7/2020 – nay)
 • Trưởng phòng nghiên cứu dịch vụ khách hàng tại Guidepoint Global (4/2018 – 6/2020)
 • Nghiên cứu sinh tại NMT Pharmaceuticals (4/2017 – 4/2018)

cô giang ielts complete

TOEFL:101; IELTS LISTENING 9.0

♣ Học vấn: Tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế Học viện ngoại giao Việt Nam

GPA: 3.2/4 Excellent

SAT: 2010/2400(2015)

TOEFL: 101/120; TOEFL Speaking :29/30

IELTS:7.5; Listening:9

♣ Kinh nghiệm làm việc:

 • IELTS Ms Hoa (1/2021 – 1/2022)
 • IELTS Tutor (1/2019 – 6/2020)
 • Quản trị nhân sự tại SPARKAMP (5/2017 – 6/2018)
thầy hà ielts complete

IELTS LISTENING 8.5

♣ Học vấn: Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương Hà Nội

Excellent Bachelor’s Degree in Business English

 • Scholarship Encouraging Study
 • GPA: 3.6/4

♣ Kinh nghiệm làm việc:

 • ENGLISH PRIVATE TUTOR (9/2018 – nay)

– Developed teaching syllabus and prepared related learning materials

– Improved students’ English skills and test scores by firm knowledge, enthusiastic teaching and encouragement

– Provided additional online support for students and feedback for parents

 • Online Translator (3/2021 – 6/2021)

Tin tức ielts

Các bài viết mới nhất giúp bạn luyện thi IELTS hiệu quả!

Xem thêm

Đăng ký ngay để nhận nhiều ưu đãi !!!

  Bạn muốn: *

  Thời gian còn lại là:

   
   
  ielts complete portrait