DIỄN TẢ XU HƯỚNG TRONG IELTS WRITING TASK 1

✅ Trong IELTS Academic Writing Task 1, bạn sẽ được kiểm tra khả năng mô tả và diễn giải thông tin được trình bày dưới dạng đồ thị, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ.
✅ Bạn sẽ cần mô tả xu hướng, so sánh và đối chiếu dữ liệu hoặc báo cáo thông tin thống kê. Để “master” phần này, IELTS Complete giới thiệu cho bạn các từ vựng cụ thể liên quan đến việc mô tả xu hướng.

Động từ mô tả xu hướng đi lên

 • climb (past: climbed)
 • go up (past: went up)
 • grow (past: grew)
 • increase (past: increased)
 • jump (past: jumped)
 • rise (past: rose)
 • rocket (past: rocketed)

Ví dụ:

 • The number of enrolments increased significantly between 2005 and 2010.
 • Production rose from 800 units in May to 1000 units the following month.

Động từ mô tả xu hướng đi xuống

 • decline (past: declined)
 • decrease (past: decreased)
 • drop (past: dropped)
 • fall (past: fell)
 • go down (past: went down)
 • plummet (past: plummeted) = to fall or drop suddenly in amount or value
 • plunge (past: plunged) = to fall or drop suddenly in amount or value

Ví dụ

 • Prices of Model X dropped significantly once Model Y became available on the market.
 • Company profits decreased in 2013 by 15%.

Từ và cụm từ diễn tả xu hướng ổn định

 • maintain (past: maintained)
 • remain (past: remained)
 • stay (past: stayed)
 • constant
 • stable
 • steady
 • unchanged

Trạng từ diễn tả xu hướng

 • sharply, rapidly, quickly, steeply
 • considerably, significantly, substantially
 • steadily, gradually, moderately
 • slightly, slowly

Danh từ diễn tả xu hướng

 • decline
 • decrease
 • dip (a momentarily small drop in the level of something)
 • drop
 • fall
 • fluctuation (= an irregular rising and falling in number or amount; a variation)
 • growth
 • increase
 • peak (= the highest point)
 • rise
 • slump (= a severe or prolonged fall in the price, value, or amount of something)
 • variation (= a change or difference in condition, amount, or level)

Nếu bạn quan tâm đến khóa học luyện thi IELTS Complete, thì nhắn ngay cho tụi mình nhé!
————————————————————————————–
IELTS COMPLETE
? https://ieltscomplete.com
? 185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
☎️ 0961.764.299
? efisenglish@gmail.com
? Fanpage IELTS: IELTS Complete
? Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
? Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE: Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
? Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Contact Me on Zalo