Cấu trúc ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS 7.0+

cấu trúc ngữ pháp nâng cao dành cho ielts 7.0+

Để đạt được điểm số cao trong IELTS, đặc biệt cho những bạn có mục tiêu IELTS 7.0 trở lên, thì bạn phải dùng một số cấu trúc ngữ pháp nâng cao. Ngay sau đây, cùng IELTS Complete khám phá ngay những câu trúc câu này nhé!

Các cấu trúc ngữ pháp dành cho IELTS band 7.0

Những cấu trúc ngữ pháp nâng cao này là một phần thiết yếu giúp bạn đạt điểm cao. Kỳ thi IELTS đánh giá một cá nhân về các khía cạnh khác nhau của các kỹ năng sử dụng tiếng Anh của họ. Một trong những kỹ năng bắt buộc nhất mà ứng viên phải chứng minh để đạt được band điểm cao hơn là sử dụng ngữ pháp nâng cao cho các bài thi viết và nói IELTS. Vì vậy, điều quan trọng cần ghi nhớ là việc áp dụng ngữ pháp hữu ích cho các bài thi IELTS Speaking hay IELTS Writing để đạt được band từ 7.0 trở lên.

1. So + adjective + to be + Subject + that Clause

   So + adv + auxiliary verb + S + main verb + O + that Clause

Ví dụ:

 • So terrible was the storm that a lot of houses were swept away.
 • So beautifully did he play the guitar that all the audience appreciated him.

2. Then comes/come + Subject, as + Clause

Ví dụ:

 • Then came a divorce, as they had a routine.

3. May + Subject + Verb

Ví dụ:

 • May I apologize at once for the misspelling of your surname in the letter from my assistant, Miss Dowdy.
 • May you all have happiness and luck.

4. It is no + Comparative Adjective + than + V-ing

Ví dụ:

 • For me it is no more difficult than saying “I love you”.

5. Subject + Verb + far more +….than + N

Ví dụ:

 • The material world greatly influences far more young people than old people.

6. Subject + love/like/wish + nothing more than to be + adj/past participle

Ví dụ:

 • We wish nothing more than to be equally respected.

7. Subject 1 + is/are just like + Subject 2 +was/were

Những cấu trúc câu quan trọng

8. Subject 1 + is/are + the same + as + Subject 2 + was/were

Ví dụ:

 • My daughter is just like her mother was 35 years ago when she was my classmate at Harvard University.
 • She is the same as she was.

9. It is (not always) thought + adj + Noun phrase

Ví dụ:

 • It is not always thought essential that Miss world must have a great appearance.

10. As + Verb Participle /can be seen, Subject + Verb

Ví dụ:

 • As spoken above, we are short of capital.
 • As can be seen, a new school is going to be built on this site.

11. S + point(s)/ pointed out (to be) + that Clause

Ví dụ:

 • She point out that he was wrong.

12. It is/was evident to someone + that Clause

Ví dụ:

 • It was evident to them that someone gave him a hand to finish it.

13. What + Subject + Verb + is/was + (that) + Subject + Verb +….

Ví dụ:

 • What was said was (that) she had to leave.
 • What I want you to do is that you take more care of yourself.

14. Noun + Is + what + sth + is all about

Ví dụ:

 • Entertainment is what football is all about.

Cấu trúc ngữ pháp nâng cao nên biết

15. Subject + to be (just) + what Subject + Verb

Ví dụ:

 • It was just what I wanted.
 • You are what God brings into my life.

16. Verb-ing +sth + to be + Adjective – if not impossible

Ví dụ:

 • Travelling alone into a jungle is adventurous – if not impossible.

17. There + to be + no + Noun + nor + Noun

Ví dụ:

 • There is no food nor water

18. There isn’t/wasn’t time to Verb / to be + Adjective

Ví dụ:

 • There wasn’t time to identify what is was.

19. Subject + may + put on a + Adjective + front but inside + Subject + Adjective

Ví dụ:

 • You may put on a brave front but inside you are fearful and anxious.

20. Subject + see oneself + V-ing

Ví dụ:

 • You can see yourself riding a cable-car in San Francisco.

 

Cấu trúc ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS 7.0+

YouTube video

 

Nếu bạn quan tâm đến khóa học luyện thi IELTS Complete, thì nhắn ngay cho tụi mình nhé!

————————–

IELTS COMPLETE
 https://ieltscomplete.com
♟ 185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
☎ 0961.764.299
☞ efisenglish@gmail.com
✤ Fanpage IELTS: IELTS Complete
✤ Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
✤ Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE: Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
✤ Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Có thể bạn quan tâm:

Đề IELTS Listening Sample 1

Download Complete IELTS pdf

Bí quyết luyện thi IELTS

Contact Me on Zalo