Bài mẫu chủ đề Education IELTS Writing Task 2

Bài mẫu chủ đề Education IELTS Writing Task 2

Education (Giáo dục) là một trong những chủ đề thường gặp nhất trong các đề thi IELTS Writing Task 2. Vì vậy, bạn cần nắm rõ các bước làm bài để hoàn thành phần thi hiệu quả.

Dưới đây IELTS COMPLETE lấy một đề bài chủ đề Education & bài viết mẫu để bạn có thể tham khảo.

Đề bài:

Higher education could be funded in three ways. All costs paid by the government, all costs paid by students, or students paying all costs through a government loan. What are the advantages of these choices? 

Giải mã chủ đề Technology IELTS Writing Task 2

Mở bài (Introduciton)

Trong phần này, chúng mình tổ chức 4 câu gồm:

  • Câu mở đầu cho người đọc biết chủ đề và lý do
  • Câu thứ hai giải thích lý do chính
  • Câu thứ ba mô tả tầm quan trọng của các khoản vay chi phí thấp
  • Câu thứ tư nêu luận điểm và mục đích của bài

Từ đó, chúng mình có đoạn mở bài như sau:

Since university funding benefits both university students and society as a whole, both parties should bear some of the cost of university education. University students gain both personal and economic benefits by attending university; however, society also benefits by having a more educated population. In addition, it is vital that all members of society have the opportunity to attend university regardless of wealth. In this essay, the various models of funding for university places will be discussed.

Thân bài (Body)

Ba ý chính trong phần mở đầu được phát triển trong các đoạn thân bài theo thứ tự xuất hiện. Điểm mấu chốt được trình bày trong câu đầu tiên mỗi đoạn để cung cấp chủ đề cho đoạn văn. Các câu sau được sử dụng để cung cấp lý do và giải thích.

Đoạn body 01

There is little doubt that people who attend university usually benefit through higher salaries and greater opportunities. It is therefore reasonable that society expects students to make some contribution to the cost of their education. However, expecting students to fund their own education fully may cause students to avoid courses that lead to less well-paying jobs such as the sciences, nursing, and teaching. 

Đoạn body 02

Society as a whole also benefits from having a more educated community and should support people who make an effort to become educated. Therefore, governments should also provide money for university places, particularly when the cost of doing a course or the return for students discourages them from completing a course that society needs. 

Đoạn body 03

The funding model that is used for university placements is also very important as governments have a responsibility to provide an opportunity for all members of society to attend university. Deferred repayment of fees through low-cost loans and the partial subsidizing of university courses by the government are effective methods of ensuring fairer access to university education since they allow people to pay for their education when they are best able to afford to. 

Kết bài (Conclusion)

Phần kết luận (conclusion) đơn giản gồm hai câu, mỗi câu giải thích các ý chính của bài luận.

Câu đầu tiên trình bày cả chính phủ và sinh viên nên đóng góp cho giáo dục của sinh viên. Câu 02 nhấn mạnh tầm quan trọng hệ thống đại học mà mọi sinh viên đều có thể tiếp cận.

In summary, university education benefits both individuals and society, and both governments and individuals who receive a university education should make a contribution to the costs of tertiary education. In addition, it is essential that appropriate loan schemes are in place to ensure that access to university is available to all members of society.

IELTS Writing Task 2: Những cấu trúc ngữ pháp “ăn điểm”

Từ vựng nổi bật trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Education:

Từ vựngNghĩa tiếng việt
As a wholeNói chung
Party-parties Bên – các bên
Regardless of Bất chấp, bất kể
Model of funding/ funding model Mô hình tài trợ
Well-paying job Công việc được trả lương cao
Educated community/populationCộng đồng/dân cư dân trí cao
Deferred repayment Khoản vay trả chậm
Low-cost loan
Khoản vay chi phí thấp

Partial subsidizing Trợ cấp một phần
Loan schemes Chương trình cho vay


Tertiary education Giáo dục sau trung học phổ thông

Chúc bạn học IELTS hiệu quả!

————–

IELTS COMPLETE
? https://ieltscomplete.com
?185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
☎️ 0961.764.299
? efisenglish@gmail.com
? Fanpage IELTS: IELTS Complete
? Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
? Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE: Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
? Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo